Tilting Axis 2: Caribbe an Strategies
gehouden in het Pérez Art Museum Miami

EN  |  ES |  FR  |  NL

De eerste editie van de Caribische beeldende kunst conferentie Tilting Axis vond vorig jaar plaats bij  The Fresh Milk Art Platform in Barbados. Deze eerste ontmoeting bracht tweeëndertig kunst professionals verspreid over de Engelstalige, Franstalige, Spaanse en Nederlandse Cariben bijeen voor op Caraïbische bodem naast een aantal internationale deelnemers. Voortbouwend op deze eerdere ontmoeting vond op 19 en 20 februari Tilting Axis 2 plaats in het Pérez Art Museum Miami (PAMM) met meer dan het dubbele van het vorige aantal deelnemers om samen het onderwerp 'Caribbean Strategies' te bespreken.

Deze notie van het ‘kantelen van de as’ verwijst naar een verschuiving van de focus en onze eigen blik om gebruik te maken van onze collectieve kracht om deze sector beter zichtbaar en duurzaam te maken op een manier die resoneert met onze realiteit in het Caribisch gebied.

Tilting Axis werd oorspronkelijk bedacht door Fresh Milk en ARC Magazine in samenwerking met structurele partners Res Artis en PAMM voor de tweede iteratie in Miami. Als een stad die niet alleen de ambitie heeft om een belangrijk kunstcentrum in de 21e eeuw te worden, maar tegelijkertijd ook fungeert ook als een hub tussen het Caribisch gebied en 'The global North' was Miami een strategische locatie voor deze conferentie.

In haar inleidende opmerkingen benadrukte Annalee Davis, oprichter en directeur van Fresh Milk, het belang dat de eerste bijeenkomst plaatsvond in de regio:

"Deze notie van het 'kantelen van de as' verwijst naar een verschuiving van de focus en onze eigen blik om gebruik te maken van onze collectieve kracht om deze sector beter zichtbaar en duurzaam te maken op een manier die resoneert met onze realiteit in het Caribisch gebied."

“Hoewel deze bijeenkomst fysiek plaatsvond in de Verenigde Staten, is het essentieel om Tilting Axis te blijven zien als 'een tegenhanger voor de beslissingen die gemaakt worden over de regio vanuit externe locaties."

Holly Bynoe, directeur en Editor-in-Chief van ARC, herhaalde deze gevoelens, en sprak dank uit aan het team van PAMM voor het faciliteren van deze grote conferentie en het ter beschikbaar stellen van hun netwerk en middelen:

"Nu we werken aan nieuwe verbindingen met individuen en entiteiten die geinteresseerd zijn in het creatieve Caribisch gebied, moeten we erachter zien te komen wat onze 'best practices' zijn en hoe we meer 'regionaal bewust' kunnen worden. Aleen zo kunnen projecten als Tilting Axis een van de vruchtbare zaden van deze transformatie worden. "

Tilting Axis 2 werd geproduceerd in samenwerking met Tobias Ostrander, hoofdconservator van PAMM, Mari Robles, directeur van Onderwijs, en Maria Elena Ortiz, assistent conservator van PAMM. Deze keer, de conferentie werd verankerd door drie modules die zijn voortgekomen uit de eerste bijeenkomst; tentoonstellingen en programmering, mobiliteit van kunstenaars, en onderwijs.

De eerste sessie over tentoonstellingen en programmering werd gemodereerd door Holly Bynoe, en onderzocht curatorische projecten die stijlfiguren van het Caribisch gebied herdefinieerden. De drie presentatoren waren Veerle Poupeye, directeur van de National Gallery of Jamaica (NGJ); Kunsthistoricus aan de Northwestern University, Krista Thompson; en Johanna Auguiac-Célénice, directeur van de Biennale Internationale d'Art Contemporain Martinique (BIAC-Martinique).

Poupeye wees op de verschuiving in de curatorische aanpak van de NGJ van "een les in het stimuleren van gesprekken,"  tot het geven van directe voorbeelden van tentoonstellingen die de galerie heeft gehouden in de afgelopen jaren. Thompson sprak over de toenemende belangstelling voor Caribische kunst in de afgelopen tien jaar, en hoe haar curatorische projecten de vaak monolithische houding op de regio tracht te ondermijnen. Door haar werk bij de BIAC, wees Auguiac-Célénice op de noodzaak om anders te denken over Caribische cultuur, de omarming van onze verschillen en hoe een rhizomatisch systeem te verkiezen boven hiërarchie.

De tweede sessie richtte zich op mobiliteit en werd gemodereerd door Tobias Ostrander, hoofdconservator van PAMM. Presentaties werden gegeven door Joëlle Ferly, directeur van L’Artocarpe in Guadeloupe en Marcel Pinas, oprichter van Tembe Art Studio in Suriname over hun respectieve platforms, experimentele benaderingen van residenties en problemen in de mobiliteit van kunstenaars die werkzaam zijn in en uit het Caribisch gebied. Beide sprekers zagen hun organisaties een noodzakelijke rol vervullen in hun land, waarbij Pinas zijn positie benadrukte over het gebruik van kunst als een manier om door 'bewustwording en waardering van onszelf en onze cultuur' iets terug te geven aan de maatschappij.

Gemodereerd door Annalee Davis, werd in de derde sessie gekeken naar alternatieve modellen van het kunstonderwijs. Panelleden waren Gean Moreno, conservator van programma's op ICA, Miami; Pablo Guardiola, co-directeur van Beta Local in Puerto Rico; en Paulo Miyada, directeur van het Entropic School bij Instituto Tomie Ohtake in São Paulo, Brazilië. Moreno presenteerde de alternatieve kennisuitwisselings methoden van research.art.dialogue (r.a.d.). Guardiola sprak over het belang van alternatief kunstonderwijs naast officiele culturele instellingen en scholen om zo een brede ervaring voor studenten te waarborgen. Paulo Miyada ging op de visie van de Entropic School als een experimentele plek en hij schetste de kloof tussen formeel en professioneel kunstonderwijs in Brazilië.

Open clinics werden gehouden om te bepalen hoe realistisch het was om deelnemers gebruik te laten maken van de waaier van vaardigheden en kennis die op de conferentie aanwezig was en zo een verbinding te maken met een reeks acties rond de drie doelgebieden. Soms was dat het co-creëren van educatieve programma's; het potentieel van het vormen van een advocacy groep om contact te onderhouden met de regeringen ten behoeve van kunstenaars; initiëren van residenties en uitwisselingen tussen een breed spectrum van culturele professionals; en het ontwerpen van een tentoonstelling programma dat gelijktijdig in een aantal gebieden zou kunnen plaatsvinden, alsook het beschikbaar hebben van academische kennis rondom tentoonstelligen binnen de regio dat op grote schaal verspreid kan worden

Ook waren er verschillende 'kunstenaars pauzes' ingebouwd in het symposium, met korte presentaties van Adler Guerrier uit Haiti, de Bahamaanse kunstenaar Blue Curry en Martinique gevestigde kunstenaar David Gumbs. In dialoog met de formele presenaties werden deze pauzes gebruikt om te laten zien wat er nu geproduceerd wordt in de regio. Op eenzelfde manier werd een collectief bezoek georganiseerd bij Cannonball Studios, waar Blue Curry en ARC Magazine's Senior Arts Writer Marsha Pearce deelnamen in een residentie in de aanloop naar Tilting Axis 2.

Het slotevenement van de conferentie was een openbare lezing door Pablo León de la Barra, conservator van het Solomon R. Guggenheim Museum voor de Latijns-Amerikaanse fase van het Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative. Zijn presentatie keek naar de structuur en functie van musea in de hedendaagse samenleving. León de la Barra besprak zijn werk als curator waarin verschillende manieren van agency en zichtbaarheid voor de culturen die vaak worden gewist van de gevestigde canon van de kunstgeschiedenis, werden verkent.

Over het geheel genomen heeft Tilting Axis 2: Caribbean Strategies aanzienlijke vooruitgang geboekt in haar doelstellingen om netwerken te creeeren door middel van kennisoverdracht, het bieden van mogelijkheden voor kritische dialoog en de vorm om actieplannen om het bereik van kunst en cultuur in het Caribisch gebied uit te breiden. De volgende editie van de vergadering is gepland voor het begin van 2017, georganiseerd door de National Gallery van de Caymaneilanden (NGCI).

Over het geheel genomen heeft Tilting Axis 2: Caribbean Strategies aanzienlijke vooruitgang geboekt in haar doelstellingen om netwerken te creeeren door middel van kennisoverdracht, het bieden van mogelijkheden voor kritische dialoog en de vorm om actieplannen om het bereik van kunst en cultuur in het Caribisch gebied uit te breiden. De volgende editie van de vergadering is gepland voor het begin van 2017, georganiseerd door de National Gallery van de Caymaneilanden (NGCI).

Om meer te weten te komen over de organiserende instellingen en partners, bezoek de websites: Arc MagazineFresh Milk BarbadosPAMM, en Res Artis.


Voor nadere informatie over Tilting Axis, bezoek of tiltingaxis.org neem contact op met:Annalee Davis & Holly Bynoe  |  tiltingaxis@gmail.com  |  246-230-8897